DANIŞMA KURULU

 

Avukat Gökhan Bozkurt
Başkan
 
Avukat Ufuk ÖZKAP
Üye


  Avukat Hava ORHON
Üye 


  Avukat Mustafa Necmi ÖNCÜL
Üye 


Doç.Dr.Meral SUCU
ÜyeOğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 066650 Balgat - ANKARA | TEL : +90 312 292 59 00 FAX : 0312 287 80 01 | sydf@barobirlik.org.tr