HAKKIMIZDA

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF), 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27/A maddesi uyarınca, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulmuş, amacı; “Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma” uygulamaları ile Avukatın huzurunu temin olan bir Fondur.

Mevzuat

Kanun   : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu madde:27/A Kanun Metni  Kanun Gereçkesi

Yönetmelik : TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönetmeliği. RG: 13/12/2011-28141 Yönetmelik Metni

Yönerge 1: Tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik olarak, yapılan harcamalar karşılığı, kimlere hangi oranda yardım amaçlı ödeme yapılacağını belirten usul ve esasları tarif eder. Yönerge Metni için tıklayınız.

Yönerge 2: Geçici iş göremezlik yardımları(analık, hastalık, olağan dışı hastalık hallerinde), Olağan üstü yardım, cenaze yardımı, emeklilik yardımlarının kimlere ve hangi oranda yapılacağını belirten usul ve esasları tarif eder. Yönerge Metni için tıklayınız.

Limitler Cetveli için tıklayınız.

Yönerge 3: Eş Ve Bakmakla Yükümlü Çocuklar Tedavi Yardımları Yönerge Metni için tıklayınız. | Limitler Cetveli için tıklayınız.

 *Tüm yardım talepleri için evrak teslim süresi bir yıldır.