Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan kimler faydalanabilir?

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan baro levhasına kaydı olan, aidat borcu bulunmayan avukatlar (doğal üye olarak) ve sisteme aidat yatırarak dahil ettikleri avukat olmayan eş ve 25 yaşla sınırlı olmak üzere bakmakla yükümlü konumdaki çocukları faydalanabilirler.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamı nedir?

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu yatarak tedavi ve operasyonlarda geri ödemeler yapan tamamlayıcı sağlık sigortası niteliğinde bir sistemdir. Hangi yatarak tedavi ve operasyon işlemlerinin ödeneceği Yönerge 1(avukatımız için) ve Yönerge 3(adına aidat yatırılan bakmakla yükümlü konumdaki eş ve çocuklar için)’te tarif edilmektedir. Ayaktan işlemler, estetik operasyonlar, psikiyatrik yatışlar, diş tedavileri gibi nelerin ödenmeyeceği de, aynı yönergelerin istisnalar başlığı altında yer almaktadır. Ödemeler yönergelerde tarif edilen teminatlar dahilindeki işlemler için gerek avukat ya da sisteme dahil ettiği üyelerin kendisine belli oranlarda olmak üzere, gerekse anlaşmalı kurumlara avukat ya da sisteme dahil ettiği üyeler adına %100 olacak şekilde yapılır. Avukatlarımızın faydalanabileceği geçici iş göremezlik (analık, hastalık, olağan dışı yardımlar), acil destek, sürekli iş göremezlik yardımları gibi yardımlar da Yönerge 2’de tarif edilmiştir.

Eşimi ve Çocuklarımı sisteme nasıl dahil edebilirim?

Baro Levhasına kayıtlı avukat, avukat olmayan eşini (çalışıyor ya da çalışmıyor olması farketmez) ve okumaya ara vermedi ise 25 yaşına kadar olan çocuklarını (okumaya ara verilmesi ya da işe girilmesi vb. durumlarda bakmakla yükümlü konumdan düşülmüştür.) internet ortamında gerçekleştirilecek bir kayıt ile sisteme dahil edebilirler.
Kayıt için sağ üst sütunda yer alan “Eş ve Bakmakla Yükümlü Çocuklar Üyelik Sistemi” ’ne giriş yapılması ve sistem yönlendirmesi ile kayıt işlemi yapılarak ödemenin (Kredi Kartı, Havale/EFT) yapılması gerekmektedir. Üyeliğin aktif hale gelebilmesi için kayıt işlemi sonrası sistem tarafından üretilen taahhütnamenin imzalanarak belge aslının Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Aidatını nasıl yatırabilirim?

Kayıt yenileme için sağ üst sütunda yer alan “Eş ve Bakmakla Yükümlü Çocuklar Üyelik Sistemi” ’ne giriş yapılması ve Üyelik Sisteminde bulunan Kayıt Yenileme Menüsü aracılığıyla yenileme işlemi yapılarak ödemenin (Kredi Kartı, Havale/EFT) yapılması gerekmektedir.

Havale/EFT için sistemden kayıt yapılmasını müteakiben T.Halk Bankası Yenişehir Şb. – TR86 0001 2009 2120 0016 0000 74 nolu hesaba (Alıcı Bilgisi: T.Barolar Birliği Başkanlığı) üyelik aidatının (Üyelik Aidatı 2024 Yılı için Kişi Başı 3.500,00 TL’dir.) yatırılması gereklidir.

Sistemden ne zaman faydalanabiliriz?

Baro levhasına kaydı olan, aidat borcu bulunmayan avukat teminat dahilindeki işlemler için hemen faydalanabilirken, avukat olmayan eş ve çocukları sistemden kayıt gerçekleştirilmesi, aidatlarının ödenmesi (bekleme süresi için aidat yatırma tarihi esas alınır) ve 6(altı) aylık bekleme süresinin tamamlanması ardından faydalanabilirler. Bekleme süresi hiçbir nedenle 6 aydan kısa uygulanamaz.

Tedavi yardımlarından kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir? Limitler ne kadardır?

Yönergelerde tarif edilen teminatlar dahilindeki işlemler için baro levhasına kaydı olan, aidat borcu bulunmayan avukat, sisteme aidat yatırılarak dahil edilen ve 6 aylık bekleme süresini dolduran eş - çocuklar ve stajyer avukatlar faydalanabilirler. Tedavi işlemine ilişkin Fatura Aslı (noter onaylı dahi olsa aslı gibidir kabul edilmez), Epikriz Belgesi ve Fatura Detaylı Dökümü bağlı bulunulan baroya teslim edilerek başvuru yapılır. Limit %100 ödeme koşullarının sağlanması halinde avukatlar ve eş çocukları için 400.000TL/yıl stajyer avukatlar için 100.000TL/yıl’dır.

Analık yardımından kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan kadın avukatlar ve stajyer avukatlar faydalanabilir. Avukat olmayan fakat sisteme dahil edilen eş ve çocuklar Yönerge 2 yardımlarından faydalanamazlar. Doğum raporu örneği ve bebek nüfus cüzdanı fotokopisi ile bağlı bulunulan baroya başvurulması gerekmektedir. Yardım tutarı bilgisine Limitler Cetveli’nden (http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/sydf/limitlercetveli.pdf) ulaşılabilmektedir.

Hastalık yardımından kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan avukatlar faydalanabilir. Stajyer avukatlar ve eş çocuklar bu yardımdan faydalanamaz. En az 21gün ve üzeri istirahat belirtir Sağlık Kurulu Raporu aslının baroya teslimi ile başvuru yapılabilir. Bütçe yılı içerisinde 90güne kadar ödeme yapılabilir.

Olağan Dışı Yardımdan kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan avukatlar ve stajyer avukatlar faydalanabilir. Hastalık sürecine bağlı olmakla birlikte kanser, kronik organ yetmezlikleri, felç durumları vb. güç çareli hastalıklarda bu yardım kalemine yönlendirilebilir. Hastalık sürecini gösterir epikriz, durum bildirir sağlık kurulu raporu vb. belgelerin (örnekler de kabul edilir) baroya teslimi ile başvuru yapılabilir. 20.000TL/yıl ödeme yapılabilmektedir.

Cenaze Yardımından nasıl faydalanılır?

Vefat eden avukat veya avukat stajyerlerinin yakınlarına, baro tarafından Barolar Birliği’ne yapılan bilgilendirmenin ardından cenaze yardımı yapılabilir. Yardım tutarı bilgisine Limitler Cetveli’nden (http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/sydf/limitlercetveli.pdf) ulaşılabilmektedir.

Vefat eden avukatın bakıma muhtaç çocuklarına yapılan ölüme bağlı yardımlardan kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kayıtlı ve yükümlülüklerini yerine getirmekte iken vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının, aile içi birey başı gelirin net asgari ücretin 1,5 katından (2024 yılı için 25.503 TL) az olması durumunda, bakıma muhtaç kabul edilmesi halinde 18 yaşla sınırlı olmak üzere bu yardım yapılabilir. Gerekli belgeler Yönerge 2 Ölüme Bağlı Yardımlar b maddesinde belirtilmekle birlikte, Barolara da 2014/71 nolu duyurumuz ile bilgilendirme yapılmıştır. Yardım tutarı bilgisine Limitler Cetveli’nden (http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/sydf/limitlercetveli.pdf) ulaşılabilmektedir.

Büro hasarı yardımından kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan avukatların yangın, sel, deprem ve benzeri olaylar nedeniyle bürosunun kullanılamayacak hale gelmesi ve durumun Barosunca hazırlanacak zarar tespit tutanağı ve itfaiye, polis vb. tarafından düzenlenen olay tespit tutanağı ile baroya başvuru yapılabilir.

Sürekli İş Göremezlik Yardımdan kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan avukatlar ve çalışamayan (maluliyet gibi zorunlu nedenlerle baro kaydını sildiren) avukatlardan, %60 ve üzeri maluliyet belirtir Sağlık Kurulu Raporu olan, aile içi birey başı gelir net asgari ücretin 1,5 katından (2024 yılı için 25.503,00) az olanlar faydalanabilir. Sağlık Kurulu Raporu ve Fon1-Fon2 (2011/8 nolu duyurumuzda yer alan Gelir Bildirim ve Yaşam Tespit Tutanakları) belgelerinin tamamlanması, gelir değişikliğinde bilgi verileceğine yönelik taahhütnamenin imzalanması ve baro tarafından muhtaç durumdaki avukat için yardım talebinde bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması ile yardım başvurusu yapılabilir. Yardım tutarı bilgisine Limitler Cetveli’nden (http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/sydf/limitlercetveli.pdf) ulaşılabilmektedir.

Bakım Yardımdan kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan avukatlar ve çalışamayan avukatlardan, %60 ve üzeri maluliyet belirtir Sağlık Kurulu Raporu olan, aile içi birey başı gelir net asgari ücretin 2 katından (2024 yılı için 34.004,00 TL) az olanlar faydalanabilir. Yardım avukatın bakımevinde kalması veya yanında bakıcı bulundurulması durumlarında yapılabilir. Sağlık Kurulu Raporu ve Fon1-Fon2 (2011/8 nolu duyurumuzda yer alan Gelir Bildirim ve Yaşam Tespit Tutanakları) belgelerinin tamamlanması, gelir değişikliğinde bilgi verileceğine yönelik taahhütnamenin imzalanması ve baro tarafından muhtaç durumdaki avukat için yardım talebinde bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması ile yardım başvurusu yapılabilir. Yardım tutarı bilgisine Limitler Cetveli’nden (http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/sydf/limitlercetveli.pdf) ulaşılabilmektedir.

Acil Destek yardımından kimler faydalanabilir? Koşullar nelerdir?

Ailesi ile birlikte avukatın maruz kalacağı kaza veya afet nedeniyle ihtiyaç duyduğu acil müdahale ve nakil gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılabilir. Yardımlar için başvuru süresi 1 yıldır. Olay gerçekleşme tarihi ile Baro tarafından yazılan üst yazı tarihi arasındaki süre için geçerlidir.

69 Yaş yardımından kimler faydalanabilir? Koşullar nelerdir?

Bu Yardımdan 69 yaşını dolduran, Avukatlık faaliyetine son vermiş, vergi kaydını kapatmış, SGK’lı olarak herhangi bir işte çalışmayan, barosuna üyeliği devam eden ve hane halkı (Hane Halkı : Eş, Çocuk/Çocuklar) gelirleri toplamı 1,5 net asgari ücretin %10 fazlasının (2024 Yılı için : 28.053,30 TL) (Asgari Geçim İndirimi Hariç) altında olduğunu, hane halkına (Hane Halkı : Eş, Çocuk/Çocuklar) ait gayrimenkul ve taşıt sayısının birden fazla olmadığını beyan eden çalışmayan avukatlar faydalanabilir.

Yardımdan yararlanmak için gerekli belgeler : talep dilekçesi, yardım talep formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, 20 Yıl avukatlık yapıldığına ilişkin belge, (Serbest avukatlık yapıldı ise vergi dairesinden alınacak belge, kurum avukatlığı yapıldı ise kurumdan alınacak resmi yazı) Hanede yaşayan kişileri gösterir muhtarlıktan alınacak belge, avukatın ve eşinin SGK’dan (4/a, 4/b, 4/c) aldığı emekli maaşını gösterir belgeler, (Maaş almıyor ise almadığına dair belgeler) hanede yaşayan kişiler için SGK hizmet dökümü, hanede yaşan kişilere ait menkul ve gayrimenkullere ilişkin belgeler, 69 Yaş yardımı beyan ve araştırma belgesi (Fon-4 Belgesi).

Baronun ilgili başvuruyu iki hafta içerisinde Birliğimize yönlendirmesi sonrasında alınacak Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarından sonra şartları taşıyan avukata yardım bağlanır. Yardımdan yararlanma için başvuru tarihi değil, karar aşamalarının tamamlanmasından sonraki ödeme dönemi tarihi esastır. Yardım üçer aylık dönemler halinle yapılır. Yardım tutarı 10.500 TL/3ay’dır.