YÖNETİM KURULU

 
TBB Başkanı Av. R. Erinç SAĞKAN
Av. R. Erinç SAĞKAN

Başkan
 
Av. Ercan DEMİR
Başkan Yardımcısı
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Gürkan ALTUN
Başkan Yardımcısı
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Veli KÜÇÜK

Genel Sekreter
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Gökhan BOZKURT
Sayman
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Hicran KANDEMİR
Üye

Av. Melih YARDIMCI
Üye

Av. Abdülbaki ÇELEBİ
Üye

Av. Nizam DİLEK

Üye
 
Av. Ali BAYRAM
Üye

Av. Ramazan Erhan TOPRAK
Üye