Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2022/44

27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik ile kısmi SGK anlaşması bulunan hastanelerin tüm branşlarında SGK anlaşması yapmamaları durumunda kısmi SGK anlaşmalarının feshedileceği belirtilmiş olup, bu konuda ilgili hastanelere 07.06.2022 tarihine kadar süre tanınmıştır.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2017/41

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 9-10 Haziran 2017 günlü toplantısında almış olduğu karar gereği 1 nolu Tedavi Yardımları Yönergesi ve 3 nolu Bakmakla Yükümlü Olunan
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2015/41

SDD firması ile Birliğimiz arasında Barolar arası yürütülen iş ve işlemlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla BARO-SDD yazılımları için sözleşme imzalanmıştır.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2014/113

“Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları” yönergesi kapsamında uygulanacak dayanışma aidatı hk.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2014/98

Türkiye Barolar Birliği tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma amaçları doğrultusunda barolarımızın kullanımına tahsis edilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynakları ile satın alınacak ya da inşa edilecek taşınmazlar hk.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2014/92

“Munzam Emeklilik Yardımı Yönergesi” nin iptali ve yürütülmesinin durdurulması amacıyla açılmış olan davada, “Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine”karar verilmiştir.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2014/71

Vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu bakıma muhtaç çocuklarına Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan yardım yapılabileceği hk.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2014/61

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamında engelli avukatlara yardım yapılabilmesi ile ilgili aktüerya çalışmalarında kullanılmak üzere baronuza kayıtlı engelli avukatlara ait aşağıda detayları sunulan bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2014/59

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından yapılmakta olan tedavi yardımlarının düzenlendiği 1 No’lu Tedavi Yardımları Yönergesi değişikliği hk.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2014/50

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Munzam Emeklilik Yönergesi kapsamında yapılacak munzam emeklilik yardımından yararlanmak üzere barolarımıza başvuran meslektaşlarımız hk.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2014/5

Doç.Operatör Dr.Oktay BÜYÜKAŞIK 20.12.2013 tarihinden itibaren Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu bünyesinde Danışman Hekim olarak göreve başlamış olup, ilgiliye ait özgeçmiş ve iletişim bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2013/62

Eş ve Bakmakla Yükümlü Çocuklar Tedavi Yardımları için 2013 yılı dayanışma aidatını 30 gün içerisinde ödeyemeyen üyelerimizin hak kaybına uğramalarını önlemek amacıyla bu süre 90 güne uzatılmıştır.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2012/64

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak düzenlenen, Sosyal Yardım Usul ve Esaslarının tarif edildiği yeni Dayanışma Hizmetleri Yönergesi No:4 hk.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2012/35

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından avukatlara yapılmakta olan tedavi yardımları kapsamı, eş ve bakmakla yükümlü çocukları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2012/13

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak düzenlenen, Sosyal Yardım Usul ve Esaslarının tarif edildiği yeni yönergeler.hk.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2011/92

TBB tarafından hazırlanan yeni sosyal yardımlara olanak sağlayacak olan Sosyal Yardım Dayanışma Fonu ( SYDF ) Yönetmeliği 13.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2013/89

Türkiye Barolar Birliği Munzam Emeklilik aktüerya hesabında kullanılmak üzere; baronuza kayıtlı meslektaşlarımıza ait aşağıda örneği sunulan formata uygun bilgilerin elektronik ortamda (MS Excel) [email protected] adresine e-posta yoluyla iletilmesini rica ederim.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2013/82

SYDF’nun 2 Nolu Yönergesinde yapılan değişiklik uyarınca “tutuklu olmaları nedeniyle çalışamayan avukatlara aylık 300,00-TL yardım yapılmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2013/79

Birliğimiz tarafından Barolarımıza kayıtlı engelli meslektaşlarımızla ilgili yapacağımız çalışmalara esas olmak üzere..
Duyurunun Devamı >

Center for Medical Technology Innovation

Duyuru 2017/54

Bilindiği üzere Yönetim Kurulu'nun 7-8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi manevi desteğini mesleklerinin her döneminde hissetmelerini
Duyurunun Devamı >